Μηχανή για ακαλλιέργεια - Πτυχωτοί δίσκοι κόβουν τα φυτικά υπολείμματα πριν από το άνοιγμα της αυλακιάς

No Comments Yet.