Μηχανή για ακαλλιέργεια – Δίδυμοι δίσκοι υπό γωνία για την διάνοιξη της αυλακιάς και την τοποθέτηση του σπόρου

No Comments Yet.