Σύγκριση φυτών σιταριού αναπτυγμένων υπό καθεστώς ακαλλιέργειας (αριστερά) και υπό καθεστώς παραδοσιακής κατεργασίας με όργωμα (δεξιά)

No Comments Yet.