Το έδαφος στην ακαλλιέργεια έχει βελτιωμένη δομή και είναι εύθρυπτο ακόμη και σε υψηλά επίπεδα υγρασίας

No Comments Yet.