Ποιοί είμαστε

 

Τι είναι η ΕΠΑΚΣ

logo270

 

Η Ελληνική Εταιρία Προώθησης Αειφορικών Καλλιεργητικών Συστημάτων είναι μια επιστημονική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2002 στην Ελλάδα για να προωθήσει αειφορικά συστήματα γεωργικής παραγωγής  και ειδικότερα συστήματα γεωργίας συντηρήσεως .

Η ΕΠΑΚΣ αποτελεί επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Προώθησης της Γεωργίας Συντηρήσεως (European Conservation Agriculture Federation – ECAF) (www.ecaf.org) αντιπροσωπεύοντας της χώρα μας σε θέματα αειφορικής γεωργικής παραγωγής. Η επωνυμία που χρησιμοποίει η ΕΠΑΚΣ για την διεθνή εκπροσώπησή της είναι: Hellenic Association for promotion of Conservation Agriculture – HACA. Η ΕΠΑΚΣ επίσης διατηρεί σχέσεις και έχει επαφές με διάφορους κρατικούς και ξένους φορείς όπως το Υπουργείο Γεωργίας, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, ο ΟΗΕ, ο FAO, ο OECD κλπ καθώς και με διάφορες ελληνικές και ξένες επιστημονικές ενώσεις όπως η Ένωση Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργικών Μηχανικών (EurAgeng) αλλά και με διάφορες ιδιωτικές εταιρείες.

Σκοποί της ΕΠΑΚΣ

  1. Η προώθηση κατάλληλων αειφορικών καλλιεργητικών συστημάτων και γενικότερα της αειφορικής γεωργίας στην Ελλάδα για προστασία των φυσικών πόρων, μείωση των ενεργειακών εισροών, διατήρηση της βιοποικιλότητας και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
  2. Η ενθάρρυνση, προώθηση και ο συντονισμός επιστημονικής έρευνας σε θέματα αειφορικών καλλιεργητικών συστημάτων και γενικότερα αειφορικής γεωργίας.
  3. Η ενθάρρυνση, προώθηση και ο συντονισμός ενεργειών για την εκπαίδευση σε θέματα αειφορικών καλλιεργητικών συστημάτων και γενικότερα αειφορικής γεωργίας.
  4. Η εκπόνηση, δημιουργία και εφαρμογή ενημερωτικών προγραμμάτων για αγρότες σχετικά με θέματα αειφορικής γεωργίας.
  5. Η καταγραφή, επιστημονική μελέτη και προβολή τεχνολογιών και εφαρμογών που σχετίζονται με αειφορικά καλλιεργητικά συστήματα και αειφορική γεωργία.
  6. Ο συντονισμός της επικοινωνίας, συνεργασίας και ενημέρωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μεταξύ προσώπων και οργανισμών για τις τεχνικές εφαρμογής της αειφορικής γεωργίας.
  7. Η ενημέρωση διοικητικών φορέων σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα που σχετίζονται με αειφορικά καλλιεργητικά συστήματα και γενικότερα με την αειφορική γεωργία.

Μέσα

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η ΕΠΑΚΣ μπορεί να χρησιμοποιεί μια σειρά από μέσα όπως η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, κύκλων ελευθέρων σπουδών, ημερίδων και εκθέσεων και η πραγματοποίηση ή η ανάθεση πραγματοποίησης επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας. Η ΕΠΑΚΣ επίσης μπορεί να εκδίδει σε τακτικά διαστήματα βιβλία και περιοδικά καθώς και επιστημονικά ή εκλαϊκευμένα άρθρα για την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού. Για ερευνητικούς σκοπούς όσο και για επιτόπου μελέτη θεμάτων, ενημέρωση και ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών η ΕΠΑΚΣ διοργανώνει αποστολές επιστημόνων αλλά και γεωργών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενώ οι εκπρόσωποι της εταιρίας συμμετέχουν σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια συναφή με θέματα αειφορικής γεωργικής παραγωγής

ΔΣ

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΑΚΣ είναι επταμελές και σύμφωνα με το καταστατικό εκλέγεται κάθε δύο έτη:

Το νέο ΔΣ που προέκυψε από τις εκλογές στις 14ης Νοέμβρη 2018 αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Καβαλάρης Χρήστος (Δρ. Γεωπόνος, Ε.ΔΙ.Π. Παν. Θεσσαλίας)

Αντι-πρόεδρος: Κατέρης Δημήτριος (Δρ. Γεωπόνος, Συν. Ερευνητής ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ)

Γραμματέας: Γιάκα Ανθούλα (ΤΕ. Γεωπόνος, Γραμματέας Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου Misko)

Ταμίας: Καραμούτης Χρήστος (ΜΔΕ Γεωπόνος, Ε.Τ.Ε.Π. Παν. Θεσσαλίας)

Μέλος: Χριστοφοράκης Βασίλειος (Αγρότης)

Μέλος: Χαραλαμπίδου Θένια (Δρ. Γεωπόνος, Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών)

Μέλος: Μπαλαφούτης Αθανάσιος (Δρ. Γεωπόνος, Ερευνητής Γ’ ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ)