Μηδενική Κατεργασία

Το σύστημα της μηδενικής κατεργασίας ή αλλιώς ακατεργασίας ή ακαλλιέργειας (Ζero-tillage, No-tillage) είναι μια ειδική καλλιεργητική πρακτική που χρησιμοποιεί η Γεωργία Συντηρήσεως σε ετήσιες αροτριαίες καλλιέργειες όπου κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης δεν γίνεται καμία αναμόχλευση ή διατάραξη του εδάφους πέρα από το απαραίτητο άνοιγμα του αυλακιού για τη τοποθέτηση του σπόρου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ειδικές σπαρτικές μηχανές που μπορούν να τοποθετήσουν και να καλύψουν τους σπόρους μέσα από τα φυτικά υπολείμματα της επιφάνειας του ακατέργαστου εδάφους. Η μέθοδος της ακαλλιέργειας ανταποκρίνεται καλύτερα από τις μεθόδους μειωμένης κατεργασίας στα χαρακτηριστικά που επιδιώκει η Γεωργία Συντηρήσεως προσφέροντας τις μέγιστες δυνατότητες συντήρησης της γονιμότητας του εδάφους καθώς περιορίζει τη διατάραξη του εδάφους στο ελάχιστο.