Σπορά δοκιμαστικών αγρών 2019

Η ΕΠΑΚΣ στο πλαίσιο της προώθησης της μηδενικής κατεργασίας ή αλλιώς ακατεργασίας ή ακαλλιέργειας (Ζero-tillage, No-tillage)  όπως  πέρυσι, έτσι και φέτος θα προβεί σε Δοκιμαστικές σπορές με την ειδική σπαρτική μηχανή (Kuhn sd liner  3000) που διαθέτει το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας της Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε επιλεγμένους αγρούς.

Αναζητούνται ενδιαφερόμενοι αγρότες οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν σε μια μικρή έκταση αυτό το σύστημα. Η ΕΠΑΚΣ θα αναλάβει να σπείρει χωρίς κόστος το μισό χωράφι μιας λογικής έκτασης (10-20 στρέμματα).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας και να δώσουν κάποιες απαραίτητες πληροφορίες για να εξετάσουμε εάν ισχύουν οι προϋποθέσεις για τη σπορά.

Σε γενικές γραμμές οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  1. Στο μέρος του χωραφιού που θα πραγματοποιηθεί η σπορά με την ειδική μηχανή ΔΕΝ θα πρέπει να έχει προηγηθεί κανενός είδους κατεργασία και να ΜΗΝ έχουν καεί τα φυτικά υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας.
  2. Το χωράφι να μην είναι πολύ μικρό (τουλάχιστον 20 στρέμματα) ώστε να μπορεί να χωριστεί στη μέση και στο υπόλοιπο μισό ο αγρότης να πραγματοποιήσει τη σπορά με το δικό του τρόπο για να φανούν οι διαφορές.
  3. Το χωράφι δεν πρέπει να είναι καμπύλο (προτιμώνται μακριά χωράφια γιατί η μηχανή χρειάζεται μεγάλη προσκεφαλιά) και να ΜΗΝ έχει μεγάλες πέτρες.
  4. Επειδή η μηχανή είναι δύσκολο να μετακινηθεί σε μεγάλες αποστάσεις στο μικρό χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθούν οι χειμερινές σπορές, τα χωράφια θα πρέπει να βρίσκονται κατά το δυνατό κοντά στον άξονα Βελεστίνου – Λάρισας. Τα υπόλοιπα θα εξετάζονται κατά περίπτωση.
  5. Οι ποικιλία των σπόρων που μπορεί να σπείρει αυτή η μηχανή είναι μεγάλη. Ενδεικτικά αναφέρονται Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Λόλιο, Βίκος, Κουκιά, Μπιζέλια, αλλά και μικροί σπόροι όπως Ελαιοκράμβη, Μηδική και άλλοι.
  6. Για μια πετυχημένη πορεία της καλλιέργειας είναι επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο, πριν τη σπορά να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα καθολικό ζιζανιοκτόνο ώστε να καθαρίσει το χωράφι, ειδικά εάν έχουν φυτρώσει πολλά ζιζάνια ή φυτά από σπόρους της προηγούμενης καλλιέργειας.

Η περίοδος της σποράς των αγρών θα προγραμματιστεί αναλόγως την προσφορά, την πορεία των εργασιών και των καιρικών συνθηκών από τέλος Οκτώβρη έως μέσα Δεκέμβρη.

No Comments Yet.